Welkom op de website van Buurtpreventie Poeldijk.

Buurtpreventie Poeldijk is een enthousiast team dat streeft naar veilige en leefbare wijken in Poeldijk. Het is een groep vrijwilligers die een mooie afspiegeling is van de inwoners van Poeldijk; jong, ouder, man, vrouw; echter Poeldijkers en nieuwkomers in Poeldijk.

De Buurtpreventie Poeldijk is op meerdere fronten actief, klik op deze link voor meer informatie.

Buurtpreventie Poeldijk is op zoek naar een beheerder voor sociale media.