Vrijwilligers houden samen met de politie en de gemeente toezicht in de buurt. De buurtpreventen surveilleren vrijwillig in herkenbare kleding in de openbare ruimte. Zij spreken mensen aan op ongewenst en normafwijkend gedrag en signaleren ongewone of onveilige situaties. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren open houden in uw belang en dat van de directe omgeving.

Maar onze enthousiaste leden doen meer.

Dit jaar hebben een aantal van onze leden de cursus verkeersregelaar gevolgd. Met dit certificaat kunnen zij ingezet worden als verkeersregelaar. Zij hebben dit onder andere met veel plezier gedaan tijdens de Poeldijkse Avond4daagse. Mede door het mooie weer een groot succes en fijn dat ook voor dit evenement een aantal vrijwilligers uit het dorp hier tijd en energie in steken.

Als tweede aanvullende training dit jaar hebben een 8-tal leden van buurtpreventie Poeldijk deelgenomen aan een training die werd gegeven door EHBO Poeldijk. Na het volgen van deze training zijn deze leden bekend met het bedienen van een AED en kunnen zij een reanimatie uitvoeren.

Bovengenoemde trainingen zijn mooie aanvullingen op de basistrainingen die wij als buurtpreventen krijgen van de Gemeente Westland.

Sociale cohesie

Als buurtpreventie is ons eerste doel het bevorderen van een veilige en leefbare buurt belangrijk, dit zorgt namelijk ook voor dat de sociale cohesie in de buurt een positieve impuls krijgt. Om die reden zijn wij sponsor en actief aanwezig met een aantal leden bij de Feestweek Poeldijk bij Barth. Het is mooi om te zien dat ook hiervoor een aantal vrijwilligers toch het initiatief neemt om een kleinschalige feestweek op te zetten nadat het Rondje Poeldijk niet meer georganiseerd wordt.

De buurtpreventie in Poeldijk is altijd op zoek naar vrijwilligers voor het gezamenlijk veiliger maken van uw eigen woonomgeving. Denk niet te snel dat is niets voor mij, of daar heb ik geen tijd voor. Het surveilleren vergt maar weinig tijd. U kunt namelijk zelf aangegeven wanneer u wilt lopen/fietsen. Wij vragen 1 uurtje per week van u.

Gebleken is dat de buurtpreventie daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de veiligheid in het Westland.