Doel van buurtpreventie is het bevorderen van een veilige en leefbare buurt waarmee ook de sociale cohesie in de buurt een positieve impuls krijgt.

Preventen, politie en gemeente zorgen er samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals woninginbraken en (jeugd)overlast wordt bestreden. Buurtpreventie heeft dus alles te maken met ogen en oren open houden in uw belang en dat van de directe omgeving.