112 Politie

Voor als de komst van de politie direct gewenst is, bijvoorbeeld:

 • U ziet iemand vernieling plegen aan andermans eigendommen.
 • U ziet iemand een diefstal plegen.
 • U ziet iemand inbreken.
 • U wilt een verdachte situatie melden

0900 – 8844 Politie

Voor de zaken die geen spoed hebben; waarbij de komst van de politie niet direct gewenst is, bijvoorbeeld:

 • U heeft een melding over structurele overlast.
 • U wilt in contact komen met de wijkagent van de gemeente Westland Kern Poeldijk

0800 – 7000 Meldpunt Anoniem

Voor de zaken waarbij de dader ook u kent.

 • U ondervindt overlast door bijvoorbeeld jongeren
 • U ondervindt aanhoudend overlast door drugsdealers.
 • U wordt bedreigd door personen uit uw directe omgeving.
 • U wilt melding maken van strafbare feiten gepleegd door personen uit uw omgeving.

140174 Meldpunt Leefomgeving

Hier kunt u terecht met al uw meldingen, vragen en verzoeken over

 • Zwerfvuil
 • Bestrating, groen, speelterreinen,
 • Overlast, schades, vernielingen etc.
 • Alle zaken die u wilt melden, dienen betrekking te hebben op de openbare ruimte in de gemeente Westland. U kunt uw meldingen ook doen via de BuitenBeter app;

Te downloaden voor:

Folder wat te doen tips in pdf-formaat

Opmerkingen of vragen aan Buurtpreventie Poeldijk?

Kun je je opmerking of vraag niet kwijt bij een van bovenstaande opties of heb je een specifieke opmerking of vraag aan de Buurtpreventie Poeldijk gebruik dan onderstaand formulier: